Certifikáty

POLITIKA SYSTÉMU JAKOSTI

Základním cílem společnosti Dřevoterm, s.r.o. je trvale budovat zdravý, silný podnik se spokojenými zaměstnanci, který je pozitivně vnímán všemi partnery (zákazníky, dodavateli, státními orgány, místními samosprávami i spoluobčany v regionu).

V oblasti výroby stínicí techniky chceme dosáhnout postavení mezi leadry českých výrobců stínicí techniky a navázat tak na skvělou, především předválečnou, historii této výroby. Svou produktovou značku PAVON chceme prosadit jako všeobecně známou, která bude vnímána nadprůměrnou kvalitou. Budeme usilovat prosadit se s touto značkou i na evropských trzích.

V oblasti dřevovýroby usilujeme o významné postavení v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Chceme trvale navazovat na naše dosavadní zkušenosti v oblasti lepení spárovkových desek a zvyšovat objem této produkce.
Naším cílem je vybudovat moderní závod na zpracování dřeva tak, aby místní kvalitní hmota zůstávala pro další zpracování v regionu a využitím nové technologie bylo trvale dosahováno dobré produktivity práce, která zároveň umožní trvalé zlepšování péče o naše pracovníky a poskytování stále lepších služeb našim zákazníkům.

K realizaci těchto záměrů jsme se rozhodli zavést systém managementu jakosti ISO 9001 a neustále zlepšovat efektivnost tohoto systému. Při naší práci se řídíme Politikou systému jakosti, která zahrnuje i tyto vybrané body:


Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty ve formátu PDF. 

1.       drevoterm-certifikace_ISO_2011-CZ

2.       drevoterm-certifikace_ISO_2011-EN

3.       drevoterm-certifikace_CFCS 2002_2013

4.       drevoterm-certifikace_konstrukcnidrevo

5.       drevoterm-certifikace_prohlasenioshode-palubka

6.       drevoterm-certifikace_prohlasenioshode-podlahovka

7.       drevoterm-certifikace_prohlasenioshode-konstrukcnidrevo

8.       drevoterm-certifikace_osvedceni_SRLS-CZ

9.       Závazek vedení

Adobe ® Reader ® k prohlížení dat ve formátu PDF je nutné stáhnout. Stahujte Adobe® Reader®