Služby

Pořez kulatiny

Pořez kulatiny na rámové pile (KATR)

Kulatinu nebo výřezy je možné zpracovat do maximálního průměru 500 mm a maximální délky 8 m. Výřezy nesmí obsahovat kovové předměty.

Imprenace

Impregnace dřeva

V případě požadavku a adekvátního množství je možné provést ošetření řeziva přípravkem 

LIGNOFIX E-PROFI hnědý, který je určen pro preventivní ochranu dřeva před dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami a dřevozbarvujícími houbami a plísněmi. Samotné ošetření se provádí smočením řeziva v impregnační vaně naplněné ochranným roztokem. Doba ponoření se stanovuje dle použití řeziva.

Sešení řeziva

Sušení řeziva

Celková kapacita sušárenských komor je při 50 mm tloušťce materiálu cca 300 m3. K dispozici jsou čtyři sušící komory (1 x 120 m3, 1 x 70m3 a 2 x 50 m3), sušící proces ve všech komorách je řízen počítačem a v pravidelných časových intervalech kontrolován obsluhou. Při menším množství je nutné vyčkat na sušení materiálu o přibližně stejné tloušťce, vstupní vlhkosti a požadované konečné vlhkosti.

Tepelné ošetření obalů

Tepelné ošetření obalů

Tepelné ošetření se používá především u palet, beden, přepravních boxů nebo řeziva, které je k výrobě obalů určeno. Tepelné ošetření spočívá v dosažení požadované teploty a času, při kterém dochází ve dřevě ke zničení veškerých škodlivých organismů. Nedílnou součástí každého ošetření je protokol, kde je uvedena teplota a doba, po kterou byl materiál v sušící komoře a každý obal je opatřen značkou, jež přiděluje Státní rostlinolékařská správa v Brně. Na vyžádání je možné doložit osvědčení o způsobilosti k tomuto úkonu.

Hoblování

Hoblování řeziva

Hoblování je prováděno na více vřetenové hoblovací a profilovací fréze Weining Powermat 2400. Maximální vstupní rozměr řeziva (v mm) 160 x 230 x 6000. Řezivo nesmí vykazovat žádné nečistoty (písek, hlínu apod.), aby nedošlo k zbytečnému poškození nebo zničení obráběcích nástrojů.

Broušení

Broušení – egalizace

Broušení je prováděno na egalizační dvouválcové širokopásové brusce značky TOS Svitavy. Maximální broušený rozměr (v mm) je 100 x 1080 x 6000. Zrnitost P40 – P150. Broušení je určeno k vyrovnání plochy větších desek nebo úpravě tloušťky broušeného materiálu. Po domluvě a dle použité povrchové úpravy lze provézt i odstranění starých nátěrů.

Rondomat

Broušení dřevoobráběcích nástrojů

V nabídce lze nalézt broušení pilových kotoučů až do průměru 900 mm, a to obyčejný zub i SK plátek, dále hoblovací nože (maximální délka 800 mm), frézovací hlavy i pilové řetězy.

Sídlo společnosti

Dřevoterm, s.r.o.
Březová 60
549 83 Meziměstí 3
Česká republika

IČ: 15031110, DIČ: CZ15031110

Společnost je zapsána
v OR vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 895.