Povinná publicita

Naše společnost Dřevoterm, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění“, reg. č. CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_181/0015819, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem předloženého projektu je nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění pro spalování biomasy - konkrétně dřevní štěpky Realizací projektu dojde k významnému snížení spotřeby energie, a to o 22,73 % a k výraznému snížení emisí - především CO2 a to o 582,65293 tun proti původnímu stavu. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, zlepšení efektivity a stabilizace zásobování tepelnou energií žadatele.

EU Operační program

Sídlo společnosti

Dřevoterm, s.r.o.
Březová 60
549 83 Meziměstí 3
Česká republika

IČ: 15031110, DIČ: CZ15031110

Společnost je zapsána
v OR vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 895.