Modelářská kvalita 

Borová spárovka vyráběná především z tuzemské suroviny a používaná na výrobu forem pro odlevání různých výrobků a polotovarů, výplně dveří určené k opláštění, ke stavebním účelům a všude tam, kde není důležitý vzhled spárovky, ale její užitné vlastnosti jako je hmotnost, snadná opracovatelnost, zvuková a tepelná izolace apod.

Modelářská spárovka je vyráběna na sklad pouze v rozměru 1000 x 2500 a tloušťce 50 a 36 mm, určené především pro potřeby modeláren. Ostatní rozměry se vyrábějí na základě konkrétních objednávek

Technické podmínky:

 • Vlhkost: 8 –10%
 • Šíře lamely: 36 – 45mm
 • Druh lamely: průběžná, délkově nastavovaná
 • Broušení: hrubost zrno 80
 • Výsprava: větvové suky, lodičky
 • Lepení:
  • KLEIBERIT 303.1 pevnost – D3
  • RAKOLL GXL 4 – pevnost D4 vodovzdorné
 • Kvalita: C/C  

Jakostní podmínky:

Vada  Plocha C 
smolníky  vyspravené lodičkou 
zdravé suky  bez omezení 
křídlové suky  bez omezení 
pevné černé suky  bez omezení 
vypadlé suky  vyspravené větvovým sukem 
praskliny  ojediněle 
vysušené trhliny  pouze u suků 
dřeň  bez omezení 
zabarvení  bez omezení 
Sídlo společnosti

Dřevoterm, s.r.o.
Březová 60
549 83 Meziměstí 3
Česká republika

IČ: 15031110, DIČ: CZ15031110

Společnost je zapsána
v OR vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 895.