SPÁROVKA BOROVICE (BO) NÁBYTKÁŘSKÁ KVALITA - skandinávský charakter

Technické podmínky :

Vlhkost:         8 –10%

Šíře lamely:   36 – 45mm

Druh lamely:  průběžná, délkově nastavovaná

Rozměry:       tloušťka: převážně - 16, 18, 22, 25, 28, 32mm, dle dohody i jiné

                      šířka:      max. 1050 mm

                      délka:     převážně do 2500 mm, nad 2500 mm pouze v omezeném množství

Broušení:       hrubost zrno od 80

Výsprava:       větvové suky, lodičky

Lepení:           KLEIBERIT 303.1 pevnost – D3

                      RAKOLL GXL 4 – pevnost D4 vodovzdorné

Kvalita:          A/B, A/C, B/C  

Jakostní podmínky: